Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16*. Gebruik in de gegeven zinnen het juiste woord.

Kust, oever, strand, wal.

Java's Zuid is over het geheel bergachtig. De

van een rivier onderscheidt men in linker- en rechter Tal van koopvaardijschepen lagen aan den

Een snelvarend motorbootje onderhield de verbinding tusschen de oorlogschepen en den Op vele

plaatsen aan Java's Noord vindt men een breed,

maar modderig Bij den laatsten storm werd menig

schip op geworpen. De van het meer

waren dicht begroeid.

Weg, straat, laan, pad, baan, gang, steeg.

De ruimte tusschen twee rijen huizen noemt men een

Is die smal, dan spreekt men van een

Over heel Java loopt van Oost naar West een

goed onderhouden De Inlanders volgden het

.. . ., dat door het bosch voerde, in plaats van den

te volgen, die veel langer was. De voor- en achtergalerij van

dit huis zijn door een verbonden. Een wandelweg

aan beide zijden met boomen beplant, noemt men een

Op het Koningsplein te Batavia is een lange .• , waarop

de wedrennen worden gehouden.

DE PLEITZIEKE KATTEN.

Twee katten gingen samen uit En keken overal naar buit;

Tot ze eindelijk, na veel gezoek,

Iets lekkers vonden in een hoek.

Daar lag een kaas, die heerlijk geurde,

Doch wat zoo vaak voor dien gebeurde:

Ze kregen samen hooge twist,

Daar geen der twee van deelen wist.

Een aap, als scheidsman uitverkoren,

Zou ieder geven naar behooren.

Sluiten