Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan 't gevolg ? Vertel nu, waarom we van iemand kunnen zeggen, dat hij in zijn leugens verward raakt.

e. Waarom heet de tijger de Schrik van al het tam gedierte ? Yul in: Wanneer de tijger verscheen, dan Wanneer noemt men een dier tam, wanneer mak ?

ƒ. Men is met iemands lot b e w o g e n Vul de volgende zinnen met passende woorden aan.

Ik ben met uw lot Ik was door zijn ellende diep

De tijger in woede. De wolf

hem die gunst. Hij moet den hongerdood Het

arme dier in de klauwen van den tijger. Het ongelukkige beest een woest gebrul. Ue tijger

van pijn. Ik hem raad en hem hulp;

hij beide. Waarom gij hem die gunst?

Het geitje werd gulzig De wolf kon geen enkel

<üer Wij geen gehoor aan zijn klachten.

Vele menschen toonen zich on .,.jegens degenen, die

hun diensten

26. Vertel den inhoud met eigen woorden. Let hierbij vooral op de woorden, welke in de voorgaande oefening zijn vervangen, en op de vragen daar gesteld.

27. Als oef. 14.

TWEEDRACHT BREEKT KRACHT.

In een onherbergzame landstreek woonde een leeuw, die de schrik was van alle dieren in het rond. Daar hij de sterkste van allen was, d u r fde niemand het tegen hem opnemen.

Wanneer de leeuw zich vertoonde, dan sidderden alle b o s c h bewoners en ieder deed, wat h ij gelastte. Hij duldde geen tegenspraak en e i s c h t e, dat men hem onvoorwaardelijk gehoorzaamde.

Op zekeren dag echter kwamen twee k r a c li 11ge beren uit een naburige landstreek en vestigden

i

Sluiten