Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ge ergens komt, waar gevaar dreigt. Deze ouders hadden alles over voor de opvoeding hunner kinderen. Onze vriend tee kende geen verzet aan tegen ons oordeel. De opzichter wil niets te maken hebben met dit deel van 't werk. Hij verdient ^el niet veel, maar hij kan juist toekomen. Bij het binnentreden der zaal deden alle dames haar mantels u i t. Onverschrokken drongen de moedige mannen het brandende gebouw binnen. Ik wil liever niets te maken hebben met zulke zaken. Mijn broer is naar een onderneming gegaan om het plantersvak goed te leeren. Hij doet net, a 1 sof h ij een oordeel heeft over de meest verschillende zaken. De eerlijke, rechtvaardige regent maalde niet veel om de praatjes van zijn tegenstanders. Toen de dieven bemerkten, dat de politie hen in de gaten had, gingen z ij er van door.

29 *. Geef een kort verhaaltje, naar aanleiding van elk der volgende uitdrukkingen, en breng ze er in te pas.

a. Met de handen in het haar zitten.

b. Voor een appel en een ei verkoopen.

c. De kat uit den boom kijken.

d. Aan lager wal geraken.

e. Een duit in 't zakje leggen.

ƒ. Stilstaan is achteruit gaan.

30 *. Geef van elk der volgende woorden twee zinnetjes,, waaruit de werkelijke en de overdrachtelijke beteekenis duidelijk blijkt.

Middelpunt, schilderen, grond, strijden, stalen, vuur, hinderpaal, kern, oogsten, zwaar, donker, gouden, dorst, arm, morgen.

31. Breidt het volgende verhaal uit.

HET KOSTBARE KLEED.

Een rijk heer, trotsch op zijn kostbaar, schitterend versierd

Sluiten