Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het openbare onderwijs.

Een lage behandeling.

Hij is van lage afkomst.

Een r o e m r ij k e dood.

Iets h e i m e 1 ij k meedeelen.

Een v a 1 s c h e voorstelling hebben van iets.

Een veelbewogen leven.

Een bondig verhaal.

Een verkwikkende tocht.

Gebrek 1 ij den tengevolge van roekelooze verkwisting.

Een gedwongen lach.

Een ingewikkeld vraagstuk.

Vaste prijzen.

Een vaste brug.

33 *. Stijf —• vast — bitter.

Bovenstaande woorden komen dikwijls in telkens gewijzigde beteekenis voor. Geef die beteekenis in onderstaande voorbeelden op door synoniemen, omschrijvingen of tegenstellingen.

Zeg ook, waar het woord in eigenlijke en waar in figuurlijke beteekenis is gebruikt. Hier en daar zult ge wel kunnen aangeven, hoe men er toe gekomen is deze woorden figuurlijk te gaan gebruiken.

Een s t ij v e pen — s t ij f goed — s t ij v e handen! — een s t ij v e boord — s t ij v e klei - - een s t ij f been — een stijve bries — stijve manieren — een stijve groet — een s t ij v e houding — oen s t ij f mensch — iemand s t ij f aankijken — s t ij f op zijn stuk staan — het ging er s t ij f toe op het feest — een s t ij f gezelschap — iets s t ij f en strak (sterk) volhouden.

Een vaste bodem — vaste spijzen — vaste goederen — een vaste ster — een vaste slaap — een vast leger — een vaste betrekking — vaste stoffen — een vaste hand van schrijven — de paal staat goed vast — de vaste wal — een vaste prijs — iets vast belooven

Sluiten