Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een getrokken

42. Geef de beteekenis der volgende spreekwoorden en uitdrukkingen met eigen woorden kort weer. De bijgevoegde woorden kunnen daarbij van dienst zijn.

a. In het land der blinden is éénoog koning.

Onder onwetenden

I. Kwaad bloed zetten.

c. Dat is een blok aan het been.

d. De boog kan niet altijd gespannen zijn.

e. Aan de vruchten kent men den boom.

Naar de daden

ƒ. Als het getij verloopt, verzet men de bakens.

Bij verandering van omstandigheden

g. Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien.

Bij gemis van een ding van geringe waarde, waaraan

men behoefte heeft,

Ti. Iemand aan den dijk zetten.

i. Dat is maar een doekje voor 't bloeden.

j. Zijn woorden op een goudschaaltje wegen.

k. Alles op haren en snaren zetten.

Alles in 't werk stellen, om

De uiterste drang- en dwangmiddelen aanwenden, om

43 *. Geef korte verhaaltjes naar aanleiding van de spreekwoorden en uitdrukkingen a, i, c, d en e.

44 *. Laat in duidelijke zinnen het verschil hooren tusschen :

gesprek — besprek bewaken — waken bij onhoorbaar — ongehoord opwekkend — opgewekt roerend — geroerd bevredigend — bevredigd schokkend — geschokt

Sluiten