Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beekje de visschen, terwijl de vlugge zwaluw langs het watervlak ...... en menig mugje en vliegje

, dat van geen gevaar , De traag ....

.. karbouwen worden naar het land , waar ze den

ploeg moeten

50. Vervang het ruim gedrukte door het tegengestelde:

Iemand met vertrouwen tegemoet gaan.

De voorstanders van de nieuwe regeling.

Wij hoorden den klaagzang.

Hij hoorde het verwijt kalm aan.

De vreemdeling werd met warmte ontvangen.

Tn drift handelen.

Met iedereen in oneenigheid leven.

Met bezadigdheid optreden.

Hij heeft een afkeer van liegen.

De belagers van de vrijheid.

De ondergang van een volk.

Met geweld komt ge niet verder.

Synoniemen.

De stichting van de stad.

Een leerling in het vak.

Met opzet iets doen.

De leidsman.

Met angst afwachten.

Vertier in de zaak.

In overdaad leven.

De rampen van den oorlog.

Dat is in zwang.

De engelen in den hemel.

Op den top van den berg.

De aanneming van de wet.

Een bevestiging van wat ik hoorde.

Een egoïst.

Het buitenleven.

51 *. Gebruik de volgende woorden in figuurlijke en eigenlijke beteekenis in duidelijke zinnetjes:

Sluiten