Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets gehoord had. Heb medelijden met die ongelukkigen. Denk goed na, voor ge iets begint. De vreemdeling deed net of hij een voornaam personage was. Na den arbeid moet men ontspanning nemen. Gij moet niet omgaan met zulke jongens. Ik haal dien schrijver aan om mij te verdedigen. Breng dezeboodschap over, maar blijf niet langer onderweg, dan noodig is. Bij het optrekken aan den rekstok heeft hij zijn arm uit het lid getrokken. Maak, dat geweg komt, ge hindert me. Yelen drinken meer dan goed is en schaden zoodoende hun gezondheid. Hij trachtte met een praatje van de zaak af te komen. Deklerk heeft in dien brief tweemaal een woord verkeerd geschreven. Daar de levensmiddelen verbruikt waren, moesten we tevreden zijn met wat het land opleverde. Ik begrijp niet, dat hij den moed had zoo iets te doen. Wanneer men kinderen hun gang laat gaan, eten ze vaak meer dan ze verdragen kunnen. Wieeen bijennest verstoort, zal ondervinden, dat de diertjes dapper tegenstand bieden.

59 *. Spreekwoorden en uitdrukkingen.

Zij is een echte Xant hippe; wat wil men daarmee zeggen?

Hij gaat om met Jan en alleman; wat beteekent dat?

Wien noemt ge een braven Hendrik en wien een har i gen Ezau? Hoe zou deze laatste uitdrukking ontstaan zijn?

Wat beteekent: iemand judassen? Hoe is dat woord' ontstaan ?

Wat is een J o b s t ij ding, wat een J obsgeduld?

Eindelooze klachten noemt men wel jeremiaden; hoezou men aan dat woord gekomen zijn?

Wanneer noemt ge iemand een rechten Joris Goedbloed?

Men spreekt van een houten of stijven Klaas en

Sluiten