Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soenen aangelegd. De zaak werd met (gesloten — besloten) deuren behandeld. In een (gesloten — besloten) kring worden geen vreemden toegelaten. De klapperrat is een (levendig — levend) diertje. Meer dood dan (levendig — levend) werd de drenkeling opgehaald. Yele dieren brengen (levendig —- levend) jongen voort. De deugniet ontliep zijn (gerecht — rechtmatig) straf niet. Ieder kind kreeg zijn (gerecht — rechtmatig) deel der nalatenschap. Tal van (emigranten -— immigranten) scheepten zich in op den reusachtigen stoomer. De Amerikanen zien met zorg den steeds wassenden stroom van (emigranten — immigranten), waaronder zich dikwijls lieden bevinden van het minste gehalte.

72 *. Vul in:

Een adder aan zijn borst .... Er .... een adder onder het gras. Tranen met tuiten .... In zak en asch .... Met vlag en wimpel .... Baan .... Tusschen twee vuren .... Iets op de keper .... Een appeltje met iemand .... Op grooten voet .... Voor iemand in de bres .... Tot stand .... Den vinger op de wond .... Iemand iets ter hand .... Iemand onder handen .... Iemand uit de hoogte .... Met iemand op gespannen voet .... Iemand zijn vet .... Iemand iets onder den neus .... Met beschaamde kaken .... Iemand aan de kaak .... Iemand met den nek .... Iemand te woord .... Iemand aan zijn woord .... Iemand in den nek .... Iemand den rug .... Met open vizier .... Op zwart zaad .... Iets aan de groote klok .... De goederen onder den hamer .... Met twee maten .... Groote oogen .... Op iets beslag .... Dat .... als mosterd na den maaltijd. Op den schopstoel .... Iemand de les .... Iemand in de hoogte .... Iemand op de hoogte .... Iemand van zijn hoogte .... Altijd op hetzelfde aambeeld .... Met de deur in huis .... Iets in overweging .... Iemand van (met) iets op de hoogte .... Geheel op de hoogte .... De hoogte .... Aan lager wal .... Iemand van den wal in de sloot .... Poolshoogte .... Met geleende veeren. ... Op heete kolen... . Iemand in zijn vet laten... .

Sluiten