Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veld en verdween in het aangrenzende bosch. Uw vriend is ■een .... vent. De goochelaar legde een gulden op de .... hand en deed hem verdwijnen, zonder dat we het merkten. Die bedrieger heeft een .... tong; met zijn mooie praatjes heeft hij menigeen om den tuin geleid. De bediende wreef de kastdeur, dat ze zoo .... was als een spiegel. Zijn gelaat staat altijd in dezelfde .... plooi.

Begaafd, bekwaam, bedreven.

Onder kunstenaars vindt men .... menschen. Lieden, die een betrekking bekleeden, of een of ander vak beoefenen, kunnen .... zijn in hun vak. Eembrandt was een .... kunstenaar, wiens schilderstukken algemeen bewonderd worden. Onder de Chineezen vindt men .... werklieden. Sommige goochelaars zijn zeer .... in het verrichten van kunstjes met kaarten.

Binnenlandsch, inlandse li, inheemsch.

"Verschillende tropische planten zijn ook in de gematigde luchtstreken .... Vele Chineezen vestigen zich voor goed m Indië en trouwen er met .... vrouwen. Per gewonen .... postwissel kan men geld verzenden tot een bedrag van ƒ 1000. In iedere courant vindt men steeds een rubriek .... nieuws.

Dor, woest, schraal.

Overal in Indië, zelfs op Java, vindt men nog groote uitgestrektheden .... streken, die op bewerking wachten. Door de langdurige droogte zag de anders zoo frissche grasvlakte er .... uit. Wil men .... zand- of rotsgrond bebouwen, dan moet men eerst flink mesten, 't Was een .... troost voor den ongelukkige te hooren, dat hij niet de eenigste was, die alles verloren had. De grond lag bezaaid met .... bladeren.

76 *. Beantwoord de volgende vragen:

Wanneer noemt ge een antwoord diepzinnig, wanneer ■dubbelzinnig, wanneer geheimzinnig?

Wat bedoelt men, als men zegt: iemand ooren aannaaien?

Wanneer zegt men: het werk is in bekwame handen;

Sluiten