Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het werk wordt met bekwamen spoed tot stand gebracht ; en wanneer geschiedt zulks ter bekwamer tijd?

Wat is de bedoeling van de uitdrukking: Hij springt van den hak op den tak?

Wanneer zegt men iemand onbewimpeld de waarheid, en wanneer doet men dat ongezouten?

Wien noemt ge een nabob? wien een Adonis? wie is de Benjamin in de familie?

Wanneer zegt men van iemand, dat hij een Bram is? Wanneer spreekt men van een Eldorado?

Wanneer houdt men iets achterbaks?

Wanneer zijn twee personen als water en vuur en wanneer is het koek en ei tusschen twee personen?

Wien noemt ge een haarkloover, een muggenzifter?

Wie licht de hand met zijn werk?

W at beteekent het, als men zegt: de bevelhebber werd door de soldaten op de handen gedragen?

Wanneer wordt iemand over den hekel gehaald? Wie hinkt op twee gedachten?

W anneer jaagt of stuurt men de zaken in het honderd?

71. Plaats naast elk bijvoeglijk naamwoord een of meer andere van nagenoeg gelijke beteekenis en voeg daarachter een passend zelfst. nw.

Een meegaand,

Een verlokkend,

Een wazig,

Een slaafsch,

Diepzinnige,

Een luimig,

Een gluiperig,

Een bloode,

Een vernuftig,

Een noodlottig,

Een nederig,

Sluiten