Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe vooral de dagen bij je vriend doorgebracht tot de gezelligste behooren. Ge herinnert nog eens aan enkele bizondere voorvallen. Je vriend zou je ook eens komen opzoeken. Wanneer hij denkt zulks te doen? 't Liefst in de Paasch- of Pinksterdagen, dan ben je ook vrij. Je kunt hem dan alles laten zien. Hij moet hieromtrent eens schrijven. De groeten aan hem en de familie.

AANHANGSEL.

A. Geef onderstaande gedichtjes met eigen woorden weer. DE RATTENVANGER.

Een zestal eeuwen is 't geleên,

Toen kwam, in bonten rok,

Een man het stadje Hameln in,

Die ieders aandacht trok.

Hij kon — zoo zei hij — door zijn kunst Verdrijven muis en rat;

En gaf men hem 't gevraagde loon,

Gezuiverd was de stad.

't Loon werd beloofd — de vreemd'ling floot, En links en rechts verscheen

Een muizenheir, een rattendrom,

Zich scharende om hem heen.

Hij ging; 't gedierte liep hem na,

Zoolang zijn fluitje klonk,

Ook toen hij in den Wezer trad,

En muis en rat verdronk.

Maar toen de plaag geweken was,

Onthield men hem zijn loon;

En hij vertrok, op wraak bedacht,

Om 't onrecht en den hoon.

Sluiten