Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de woorden: „üw geld of uw leven" en dreigde met zijn pistool. De reiziger gaf zijn beurs af. Hij verzocht den roover een paar kogels door zijn hoed en zijn jas te schieten. Hij kon zeggen, dat hij zich verdedigd had. De roover deed het en verschoot zijn kruit. Toen greep de reiziger hem aan en ontnam hem het gestolene.

D. DE RIJST.

Het voornaamste voedingsgewas. Ook handelsartikel. De welvaart der bevolking houdt nauw verband met den rijstoogst. De Indische landbouwer besteedt er veel zorg aan. Zeg, hoe hij te werk gaat en welk dier hem daarbij van groot nut is. Op welke wijze wordt de rijst ook nog verbouwd? Hoe is de opbrengst dezer rijstvelden vergeleken met die van de sawah's? Wat tracht het Europeesch bestuur dan ook steeds gedaan te krijgen?

DE PASAR.

Waar worden pasars gehouden en waarvoor zijn ze ingesteld ?

Een marktdag: vroeg in den morgen groote drukte op de landwegen, die naar de pasar voeren.

Wat ziet men onderweg zoo al?

Op de markt: de kraampjes, de verschillende uitstallingen^ afzonderlijke plaatsen voor verschillende koopwaren. Gewoel en drukte. Koopers gaan met volle manden en karren huiswaarts.

't Wordt langzaam aan rustiger. Eindelijk is het marktplein verlaten. Hoe ziet het er nu uit?

TEGEN" DE YACANTIE.

Bijna een jaar lang hebt ge gewerkt. Ge verlangt naar huis, naar familie en vrienden, naar vrij zijn. Nog enkele weken. De tijd gaat langzaam voort. De laatste loodjes

Sluiten