Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII: 7. Post 21iyn ins- D^ü l^pH HlITÖ- — 19Pro verbis octavis primis i- nonan tol nnn

PDinn tpunn by\ ryiyn-

IX : 4. D. — 6. Pro Q-)^n 1. QTO, et pro Q-J^

1. — 10. D. verba tria ultima. — 20. Post |"|J ins.

nwb-

X: 4. Pro Qljni 1. QiJTH. — 5. Post ins.

riB"1 OD- — 14- D- DYtë^D DPD IN»"» "IPN- — 23-

Pro 1. ~pry\. — 28. Pro 1.

XI : 81. Pro Qn^ 1NÏF1 L DmN lKiSTPl- — 32- Pr0

□TINDÏ DOP mn i- ündi D^D-IN-

XII: 7. Post ""lEtfV] ins. "£}.

XIII: 6. D. prius "nn*1 iTQüb- — 18- Pro *0^G l-

XIV : 4. Ante fflbü? Pone 3- ~ 5- Ante D^D"lp Pone V —

6. Pro □TirQ i. ii"in3»et Pro L nbw- — 7- Pro

iTO i- "HP- — 12- D- 13^1- — 13- Pro L > sicut XIII : 18. — 20. Post ins. D*13N- — 22. Post

bx d- mm-

xv: i. Pro nnnn1 n3"iN- — 2- D- pmi wn- —10Pro -pro L Tinp- — 18- Pr° "injD L bum-

XVI: 13. Pro qS"I 1- DTÊ>N» et' Post YPNI ins- TINV — 17. Ante J-Q d. f]-

XVII: 1. L. sicut XVIII: 18. — 15. Post -)ÜNV| ins.

j-£). — 20. Post niDyiins- püg >et ante ün^con

Sluiten