Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. -\b np- - 25- Pro Nip^ !• inpnv Item in versu 30.

xl : io. Pro na: nrt>y nrnoD !• na: nnty nirm

— 14. Pro ïJIfDT L — 19- D- Prius T^°"

XLI: 14. Pro pfrjPl et FfTPÏ L et "®^nV|- ~

19, 20, 27. Pro nip*l L mp"I- — 22- In initio adde

— 27- Post ü^ipn ins- n:n ow yiü- — 31Post ^inn ins- mm "i5^N- —34-Pro ts^rn i- s^orn- —

35. D. posterius et Pr0 1"1D^ L T1DS1H- — 43- Pro

vn i- ynwn mn- - 56- Post om ins- "D- - 57- Pro pan L rnsriNn-

XLII: 1. Pro IJOnn 1- DOKA1 ~~ 2' D- "WK*!- — 30-

Post «UfiN ins- "IDI^DD-

XLIII: 16. Pro PN DDN L DN1 DfllN- — 25- Pro L — 28. Post nn ins. ^Hil tSHNil "p"D "IDN*!

crnbfrd- - 34- Pro NETI i- iwi'

XLIV : 4. In fine adde rpDn "ft DrO^ fTO^- — 10. D. ultima verba novem.

XLV : 5. Pro HTipb 1- iTÖP^- ~ 19- Pro Hmia L

nnb ma-

XLYI: 13. Pro ;flV| 1. 31KH- — 22. Pro 1- iTlS —

23. Pro n^n i- n^n- - 28- Pro mirfc L niN}#-

XLYII: 5, 6. Post "IDfrÓ transpone verba quindecim ultima versus 6, post quae ins. «pjjl 3pjp Fpp D"HaD 1ND"1!

noró» rpv ^ ny© -io*n Dnao -pü n$r® yoKm-

16. Post ins. nifj. — 19- Post ins' n^lKiTl

Sluiten