Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L imy — -j^nn pjjn i- pyn "»m "jet?.

— 25. Pro -)QV| L "ID^V — 26. -Post D^Dil ins- IDD'H-

XV : 2. Pro mDTL THQT- — 22. Pro 1. irttTJm- — 25. Post ins. rït£"D-

XYI: 6—12. Confer annotationem ad yersionem. — 14. D. posterras p-|. — 31. Pro fpD 1- 'jH- — 34. In initio adde

pnN Ï^STV

XVH : 2. Pro 1. j-jjp. — 1°- -^te □i-£>r6 i118K!TV — 14- A^te }1"DT Pone b- — 16. Pro 1. qj.

XVIII: 4. Pro "HftQ 1. Y-]^. — 6. Pro ^ 1. pIJH- — 7. Pro *|frQ,fl 1. — 10- D verba septem ultima. — // L

16. Pro jq 1. ijo|. - 19. Pro QVQin 1- Drrm -

22. Pro ^piT) i. i^pnr

XIX: 12. Pro Qyj-j 1. -jnil» et post 3«qq in8- D>~

imn- - 23. Pro xn i- in-

XX: 18. Pro K"P1 1. XTY — 26. Pro "p^jy 1.

XXI : 2. Pro -Qyi 1. "]"|3yi. — 4. Pro iTj*ï&Ó 1— 17, 16. Confer annotationem ad yersionem.

XXII: 5 (in t. Hebr. 4). Post -)n?< ins. ïiTTEflO hoop rrmi bi DNI inNinro- — 10 (in t. Hebr. 9>. D- i"OS£3 IN- — 25 (in t. Hebr. 24). Pro 1. ""pClN-

XXHI: 2. In fine adde E22£^n- — 8- Post *T|$r ins.

^V- - lVPro INT.1- INT- - 17• Pro "NT 1- PINT.'

et pro 1. fiN- — 20. Pro 1. — 22. Pro

Sluiten