Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iDn om L "cfcm- - 6- Pr0 m 1 vri- - 7- Pro vm m 1* TH "pT- ~~ 8- Pr0 ÏJTDD 1- ^nPH' — 12, ü'

«pty prius. - 13. Pro !• ^D- - 2i. Pro ^ L

n^. — 23. Pro narr i- BTP-

29. D. -)£WV

JOSU A.

1: 2. D. verba duo ultima. — 4. Pro priore 1. |Q1 >

et d. o^nnn pa ^

ii: i. Post ins. irpm- — 2- m^n- — 3< D* "]*£>&* D^on .et Post iprd?ins> mW>n- — 7. D. v-iriN- —

9. Pro priore «01 1. O' ~ l7- D- verba sex ultima" ~~ 21' D. verba quinque ultima.

in : 5. Post nsnpnn ius- ir\üb- — 8- Pro nnNi L

nnyi- — 9- Pro ~~ 13, D-1ante ~~

15. Pro posteriore ^ 1- to'

iy : is. Pro rnmyl- rcny- —24-Pro DO^m1- DniO.v

v: io. Pro n*Q"i$QL ~11-D- nDsn mnDD- — d. mnoD-

YI: 8. D. verba prima quinque, et pro "|"Qy ^ Y"OV^

13. d. rrnaiPD lyprn ~pS"i - 15- D- sqp

Dtoye- — 18- Pro lonriri L min-

YII: 1. Pro *i*QT ^ "HDT- Itein *n Ter8^us ^ ^8"

Sluiten