Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. d. rrnrra- — 35- p™ nom i- mom- — 47- Pr°

NJF1 1- "1^1. et pro Qfcft 1. 2^5.

V V T ••

XXI: 5. Pro fÜDD Pi"iD£»DÖ 1- HEDDD DPriDE'DS Item in versu sexto. — 7. Post >^Qï ins- ^"11JQ- — 16. Pro py 1. _ 25. Pro pol nj 1. — 35. Pro

riJDI 1- pal- — 36. Ante -)jq ins. ptf rijn"! CD^pD "liy et post ins. -Q^^.

XXII : 16. D. posterius Q>p(-I- — 19. Pro HHEP !• ITHPP- — 22. Pro 1- IJSTEST, et transpone verba sex prima versus sequentis ante TJJJïETp 30.

D- mm-

XXIII: 4. Adde in fine

XXIY : 4. Adde in fine ^ QyS Qiy -pj-jy,

mnx ïyry — 5 Pro -I^D1. -1^ mniio —

6. Pro «|^3T1«| 1. «iNin. — 12. Post yp ins. -jpy. — 32. Pro trpv ^S±> ViTI 1. F]D"rf> in*!-

JUDICES.

1: 10. In fine adde pjyj-| Vp^\ — 14. Pro VTTPDPï L nWl- — 16. Pro -ijp l. vj-p;-] ^n, et pro verbis duodecim ultimis 1. «Qpv| -py Tllö] 2^2 7&X HIDID ^piJOyn PN- — 19. Post {^5 ins. — 35. Post Fp"p

ins. 1-10^,-J Sy.

Sluiten