Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii: i. Post "idn"1! ins- '\ bbdn fnpB Tips-

Post riNTH in3- Dm^BB "O D!Trt»Nb 11" iPü'P 5Ö1

i jrown- — 3- Pro L tmab vel n^yub

DB^ÏB- - 7- Pro 1^1 L — 9" Pro Dnn L nnD'"

17. Post or6 Ïqs- mm pn ip^i-

III: 2. D. nyl- - 13- Pro L - 19, Pro

1NÏP1 1- NïmV — 20- In fine adde ^ BTHp* — 21- In

ijiitio adde iDipB ^mv - 22- D- verba duo ^lltlma•

28. Pro Ï1-pi 1. ÏBTPV

V : 4. Pro priore yo®} 1. "tflDJ- — 5> D' "^B nT* _ 8. Pro Drfr TN L '5£>B Bl"6 — 9- Pro

1. 'n DB^B- — 1L D> verba 1uinclue ultima- ~~

13. Pro TP. 1. bis "pp, et pro Dy 1. QVj luod cum jungendum." - 14. Pro -pnK l-WlK. et Pr0 "|TOB 1. «p^B- — 15. Pro L ' Pro plB p PBW1

1- plBI' et Pr0 VPn l' ^Pn' _ 16' Pr° D^^:L Dn-^J

et. d. verba quinque ultima. - 21. Pro verbis ultimis qua-

tuor i. mm w ^b: top- ~~ 22' Pro L ""

29. Pro rmyp L nrjyp- — 30-Pro ultimo L

nisi verbum deleas et pro

vi: 20. Pro cpnbNn i- mm- — 25- Post nPin8,

"^"DyO > dele verba cluincIue sequentia et "O&ïl- —

26. D. nBpyoB et ^n- — 28- D- ^n" 1 ' " ? .

YII: 3. Pro "lilB "IBÜ^ L ÏJHJ BBPïPV — •

Ante flIPt^ ins- BiTB □TB B"B PNB^ et adde

Sluiten