Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i±> im» mi- - 6. D. QTÖ - 22. D. 1

ante ^22- et pro nrrm i- nnvi»-

VIII: 4. Pro -Qy 1. -Qyv|, et pro DiCTT) L D"0$ni- — 7. D. verba ultima quinque. — 11. Pro !• "DJ^- —

13. D. verba duo ultima. — 16. Pro y-pl 1. £Tpi- — 18. Ante nCPN ins. *i£.

IX : 6. Pro 1- i"DJiD- — 24. D. — 26. Pro "Dy 1- Item in versibus 28, 30 et 35. — 28. Pro verbis primis tredecim 1. "j^Ü'QK ">0 p "IDN*1!

ny& p «Sn iroyi "O ^ü"p p , et pro pn ray L IHN M2^- — 29- Pro "IDN^I i- ib "iünv —

31. Pro noira i- namD- — 44. pro nmnm i-

ERnm- — 51. D. "] ante bO-

X : 10. D. «) ante 13. — 12. Pro 1. plQV — 18.

D- n»-

XI: 8. Pro p^ 1. p fcS — 20. Pro pDNPI 1- jDJ- — 25. D. 31^. — 36. Pro 1. Q^.

XII: 2. Post p£jy ins. et pro CDflN 1- Ü2^- —

3. Pro -pï^ 1. p$$. — 7. Pro 1—1. pQJQ.

XIII: 6. Pro 1. Qin^- — 19. D. verba quin¬

que ultima, nisi excipiamus PISS^ JÓSDI1 mutatum in

yb ïóöDn-

XIV : 3. Pro 1. «py. — 11. Pro QmN")D L □n^TO1 — 15. Pro ^2Wr\ 1- ^3"in. pro 1. 'fi, et pro ^Spl 1-

Dï?n- is. Pro noinn '• rrnnn-

Sluiten