Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV : 3. Pro qh? 1. p- — ö. IJro J-pT L rWV — ArUe fPDN ins. J70- — 15. Pro plPtO 1- iTCT — 16. Pro

□mm nion i. DTnon -non. T —; —: • : : T

XVI: 2. In initio 1. "JJl"], et d. prius H^S"! — 13-

in fine i. if-pi "riND Tr*m VTton "irn Tiypm

roDDH ny iü'ni ms^n d sop dn nam win-—u-

D. et in fine adde TpM }D- — 19- Pr0 by 1- |"Q >

pro n^m i- r6:m - et Pro mij$£ ^nm myb brm-

XVII: 2. Transpone in finem tria ultima verba versus 3. —

7. D. rnirT nnss^DQ- — i°- D-verba duo ultina-

XVIII: 7. Pro Q^3D 1. TH^nD. d- l^V tSnV» et pro 1. DTN. — 8. D. QHTIN» et in fine L □Wltt- —

9. D. □ipriD nm\ — u- D- DÏ^D- — 14' D- wb- —

15—17. Textus horum versuum fortasse sic restituendus

■OUD ~)m Kr«n niND tsrcn ro^n ITO rw TTID^I nt^nn i^sn "iypn nno oou: nnDrfro □■nuri p DNI ten m rwb pxn m brb no^nn nmxn riDDDn riNi üpcnnn nxi tïbniT — 20- Post ten

ins. riDDDH flNV — 28- Pro DIN L D")N- ~ 30- Pro

ntsoo i- n^a-

XIX: 2. D. 0^\ — 3. Pro inNOm L NO'1- - 9- D-

ns Qpn man- — i2- Pro n:n L non- — 18- Pro mn^ rvo hnï i- \no - i9- Pro Tnv L rny- —

28. Post ,-jjy ins- HflD "OXX : 2. Pro Qjjn bj ITlJB 1- illiT — ?• D. verbum

Sluiten