Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vri33"iQ3- - 16- Pro DsnraL D3"ip3 - 17-In iniüo

adde Qj.

IX: 1. Pro pQifiD L 3 nyDJD> et Pro 5^\S4 p L p, 4. Pro 1. 113^- — 9- Hi° versus transpo-

nendus post versum 11. — 12. Pro 13 HflV "1HD

nvn L divd nny Nin a^xb- - 14• Pro L

Ante "'öy *ns' — 2^' Pro !•

}£DpD> e'i Pro posteriore *iC£QI^ !• CODt^1 — 24, Pro m^ym

i- m^m> p°st "losn ins- et p™ "löró5

■>n*ap □ yn i- n^npn ^dd- - 25. Pro □$? -dtï i-

b Tim1!- — 26- Prü lMEn L 33KTI»et d- ^NlDtSTI NIH- —

27. D. "Oyvi posterius, et pro QTO 1. HO-

x: i. Post xbn ins- ^y ifty by Txb mm "jnt^D V3\^ me uywi nnw mm □ y3 -isyri nnai ^nt£r> rnxn nn- -2-D- mfcss- -s.Pro rrnrD i- ^3- -

5. Pro -qjü L 3^- — 10- Pr0 1^3^ L üty» Wl- -

13. Pro riDnn L nrvon- — 16- D> verba tria ultima- — is. Pro rroböön L o^on- — 19- Pro ^ L —

21. Post 1-iöDn ins- D"H3^ "HÖDn nnDÏ^D nN 3"lp*1!- —

22. Dele "py et pro 1. J£VM"|- — 2^- Ante ^PIH ins-

vel ^3- - 27• Pro ^"inoD L KnnD3» iuod cum

XI: 1 conjungendum est.

XI: 7. D. n ante Ü'ON^D- 9- Pro "HEN"1! *• "IÖNV1>

et post ins- myn- — 10- Post ins- ^rij^

■oiDyn- -15- D- ü^übüxii : 6. Post nyn ins- "y "iönS et p°s1 mm ins-

Sluiten