Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXYI: 1. Post "IPPDQ ins. UOy. - 9. Pro 1.

vbvn- — 12- D- th> et pro l- 'DD* — 14- D-

"I^on ïjn- — 16- Pr° nNiL \NV — 2o. Pro -||-|N

1. 15^2J. — 23. Pro TQ 1. i*i0.

XXVII: 1. Post 13 ins. — 3. Pro 'rp^D^DPl 1^D^DD- — 8. D. pro übtyfi 1. D^tDD» et d.

mit^ 1^13- — !0. Pro ^ 1. ftf, et bis pro 1.

XXVIII: 3. D. 1 ante — 8. Post ins. j-£j.

— 9. Pro ijypn 1. D^VTTi' — 13- Pro "O 1- "H3*i- —

15. Post rno^ra onws □> — 16- Pr° L

Ï|$P Dy- — 17. Pro -fc 1. -p. — 19. Pro «iqj; 1. q«£jqj -py. 20. Pro inO^l 1- S"m et pro 1. #-p 13. - 23. Pro IJnEm 1.

XXIX : 3. Pro 1. QTL35SN et post ins. 1^. —

4. D. posternis EPnt^D ~ 9- Pro TlJTP 1- DyT-

— 10. Post -|nN ins. irnpsn -\m nipDn bx DroSm

31LD O 133^3 DEK! btt ^311 OD D3DN

□■rfjN -jata wb nriN-

XXX: 2. Post n^JH riN ins. ^3 PN1- - 8. Pro rp^N i- p]-nNn- — D. verba duo ultima. — 16. In initio adde *1^5 — 17. Pro verbis duobus primis 1. Qi~|^N N3"H

□3^1 TH- et pro □mno^ i- DDnnnb- — 20. Versum

sic 1. nojw «pjsb unn npsm f^n ^3 na inp^i th bbü ht- — 21. Pro 1. D3^n- —22-Pro vy i- uoy- - 23. Pro YIN i- "nriN- - 27. Pro ^rros i-

Sluiten