Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Pro L — 16. Post ins. {^paail-

17. Pro -jnnosr i- nmn- — 33. Post ^ ins.

XY: 4. D. COS^DV — 7. Pro HX' Q^D"1N 1- jmK — 8. In fine adde pyirü- — 12- Post □1^3^ ins. K-)pV|. - 17. Pro Qyn 1- TOp. ~ 18. Pro <]VQy

1. nyn, et pro Qin:n 1. run yin xmn- — 19. p™

"PIpD^ 1- "pipDD- — 20. Ante -py ins. "jDJ?

«TOV — 23- Pro "ny i^Dm L "ïüyn -jijon ^2 by, d- ">» by Qi-ay nyn by\, et pro pn i- m- - 24- Post D"»rt?«nins- nmm pr° psn 1. et d. ^rroN by^-

— 25. Post -)^n ins. IDIpQD — 27. D. nNTlH-

— 29. Fortasse pro 1. 3^. _ 31. Pro -|ijrï "111

!• "i^ri -p-frv — 32. Pro mnnssn i. nnn^. et post -o-inti

ins. -p*j ~y-). — 34. Bis ante ijj»} d. •).

XYI. 12. Pro 1. "HJJQ- — 13. D. posterius.

— 14. Post 0©^ ins. p-pn bx- - 15. Post ^ d. ayn-

XYII: 3. Pro bOTl 1- pl HEFN bi<

TIN WX JtfQJ, et ante b'D ins. V — 5. Pro ^-|p 1. "IfrOp- — 8. In finem transpone niKD- — 9- Pro

L ibzn djd - 10. Pro xim 1. mm- — 11.

Pro 13 1. V)#, et pro mpll L QD1p2- — 13. Pro 1. et pro ^niN 1. nniN- — 20. Pro b^D

L "1HD ^D2- — 25. Pro K-|rp 1. pro ibjO^ï 1.

bynvp, pro 1. ^JON, et pro 1. ifcn. — 26.

Pro 1. bzi DÏïEON- - 28- In

Sluiten