Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pro man l- rotsn- — 13- Post nu ins-1 tü rov-

— ir>. Pro 1. p'nn DipiDV — 23- Pro hjdd "iidn*

1- "TDN- — 25. Pro "HID L nT "Ü3- — 26. Pro

~ii3: i- "ü> — 27. Pro -onn i- Tonrvet Pro ^onn i- ^nonn- — 28. Pro rw i- nn« "O. et Pro -p^i

1. ijiyy — 30. Pro "jnj 1. — 33. Pro 1.

^"iTNDn-et Pro im !• pm- — 35- Pro nnji L rrn^-

— 36. Pro ïjrüj^ !• i^njJ^V — 42- Pro L W?-

— 44. Pro ipy 1. □">£$?, et pro !■ — 47. D. T|tJ.

XXIII: 3. Pro HNT 1. flN NT- — 4. D. 1 ante TlfrQ, et pro niDE 1- D^D vel gjjjp. — 5- Pro ^ "O l' ïÓn. item in ultimo sticho. — 6. Pro QH^D ^ "lD"iD-

— 7. D. verbum ultimum. — 8. Pro rDED 2W L n&SG&y

vei pro vjconn i. ijüDn> pro ttfwn L

et pro usyn "u-ny L imn pn my- — 9. Pro ^rinK p

i- ^nnNn. p°st d^-q: i- onn) wn» et Pr0 Do-irn

DYISS^DD !• 'Dm DW DEO- - 1L Pro iTIÉ L n;r£.

— 12. In fine adde ÜTQ- — 13- D- t£NO> Pr0 "TSp

1.pro rnyol- mso»et Pro nvn 1 runen- — 17-

Post ins> nn^N- — i8. Pr° vrfwn i-

et pro ruften L D^tsG- — 19- Pro ^n ritsen L Q^^n- — 20. Post ins. >JQ, et pro 1. 3X1DD-

— 21. Pro j-|ïOö 1- mO' — 22. Pro L D^EG-

— 24. In initio adde -p|-[ «q-Qj fÏÏDE' et ante fïQ

Sluiten