Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transponendus ante versum 25. — 25. rDyzbn nrp?y transpone in finem. — 27—39. In hisce verbis multa ita corrupta sunt ut in integrum restitui nequeant. — 40. Pro

rn-ron i. niTcn- — 42- Pro 1 - 47- Versum

pone ante versum 46, deletis verbis quinque primis. — 46.

D- — 48- Pro ttfyi !• rw»et p°3t "itswins- ns^y-

— 50. Ante TÊ> "j^i scribe "|.

YIII: 5. D. — 9- Post D"1PQ ins- mDH nïrf?'

— 12 sq. sic i. "ikno rrnn by nróa? ivx m pK6 "idéoi dwd awn pn mm "rayn ïrnró xt>n rcrc6 po ip rra mn bsnjp -ram "©dd siro- — 26- Po8t nnsnins- mm- — 30-

pro QiQ^n *• itded- — 37- Pro p*o L nn^D-

— 46. D. man. — 65. Post ine. JTDD

■üt6n mm wb rraEn nrran toi» rm et a. verba

quinque ultima.

IX: 3. Post ins. irfen yiwy run-, — 8pro 1. pyb- — 12. post -1ÏD ins. ^jjn nU"lN

— i7. Post ^ ins. pn rro rm — 18>19-

pro n^l pfrO L HN pNDl- - 25- D- iwx inN et verba tria ultima.

X: 1. D. mrp Uüb- - 8. Pro -pEtf# 1- ~pm - 9Post ins. i-pDynS et p°st -pwins- omby-

— 13. D. posterius r\übü- — 15- Pro 1- "DEWQ» et in fine adde ntóvb rpi\ DHT D\^DD- - 19- Pro

Sluiten