Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?uy l- ~jy- — «»• -^ost prius 2|-jf ins. 3|-jf

— 22. Pro D^n:^ 1. D^DiTl — 24. .Post b^l ins.

"O^d- — 26. Pro □njp] i. dd3ïl- — 28-Pro nno mpDi i. nnoi-

XI: 1. Pro 3HX 1. |-jpY| post nVJDy ins-

nT'DIN' et in fine ins. fmiEN4- — 2. Pro 1. |Q. — 7. In fine adde i-fr» mSS^V — 8. Pro nTTÉDpD

mriDTDi i. roïDi Tepo- - 15. Pro rrrnn i- norra-

— 18. Pro pDQ 1. p^DD- — 22. In fine adde QpY) liHN' 3iyv|. — 25. Verba novem ultima, mutato f"|Nl in i"INT et DIN in transpone post versum 22. — 24. Pro 1. "e£y|, pro 1- D2T>1. et pro xfrW]

L "fw — 29. Post -j-n3 ins. -j-nn p irn^v — 33. Pro ijQty 1. et d. YlplTl- — 34. D.

prius by — 35. Pro rrnrui L yitov — 43. post tqk

ins. versum XII: 2 et deinde nDT")^ ITy^ r6iTl

ttydn ny no^ DDKTI nnsy -ra-

XII: 2. Delendus versus cum verbis orto primis versus 3.

— 5. Pro -jy 1. -jj;. — 9. Pro J>) 1. —

12. D. npi i, et d. ^ ante — i6. Pro dni i- njn-

— 17. Delendus. — 18. Pro 1. — 20.

Post nyrrp ins. o-naDD- - 28. pro 1. cjyn

30. Post riNCDnb ins- et in fine ins.

^-pd -y iriNn- - 33. pro annD 1. xd-

XHI: 2. Pro 12-^ L Fp^v — 3. Pro jnJI 1- jrPV

7

Sluiten