Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va:^. t-ro -J5Q5 1. -|^D,-|. — 10. Pro 1.

— 11. Pro frOpY| 1. \Snp^- — 13. Pro priore HU 1- ilD,

et a. ^"usn pon to ojn nu y-inpj im- - 14. Pro

ddi L ^pi- - 17. D. -q-1 VIII: 11. Pro 1. QfepQ. — 13. Post ins-

non- — 16. d. nmrp öbtsnrpv — i9- pr° rrói

1- TOisS — 21. Pro 1. TJ^- — 28. D. prius fiJ^.

IX: 4. D. alterum ly^n- — 8. Pro -ftK') 1. "pDV — 11. Pro priore 1. >nöKvl> et post ins.

"HOÉT! Dl^- — 12. Ante ins. iQy. — 13. Pro

rrfrs»n du bx l- rniyyn nnN by- — 17. Post p0ste-

rius nyDE^ ins. QV^. _ 25. Pro 1. "Of. — 27. Post inDH ins. IHD^. — 28. Post *p~qy ins. '|rTlN'Üvl-

— 33. Pro ultimo verbo 1. nilpD'Tl-

X: 1. Pro L ^ -pyi"!> et pro D^DNH l- 13DK

'JD- — 6. D. et pro ^ZD !• DIN^Dni- — 12. D.

*m — 15. Pro -)£n -|23S PK L ->2~nb DN "puS et post 5^1 ins. Xir?"» "IDiOl- — 16. Pro "Q3-)Y| 1. ^-pi24. Pro 1. — 26. Pro plDüD 1- mSSW- —

30. Ante scribe *].

xi: 2. Pro nnD-n i. "ïnorn- — 6. Versus delendus. —

io. Pro n\3nn i. rnrrunn- -12. pro rrnyn i- rrnyn ™i o*nyn. pf° id^d^ i- et" Pro inn^^n 1. inntsw-

— 13. Pro qyn 1. nyrp. — 17. D. verba quatuor ultima.

Sluiten