Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12: 1. (in t. Hebr. 2). Post ins- p> et Post

ins- irpTfiN p- — 9- (in t- Hebr- 10)- Pro nrron i- rDüQn-

XIII: 5. Pro 1. — 6. Pro ■f>n i- idSt

— 7. Pro 1. p"fo. — 17. ü. verba duo ultima. — 19. Pro niDH^ 1- rron i?- — 20. D. verba duo ultima.

- 21. 1-

XIY: 13. Transpone rTTliT "]^D Post ttfNliT p> duttcin p> et pro ny^zi 1. — 18- Post ht!»n

ms. b'j]- — 24. Pro niNCon ÏJDD L nNöno-

- 26. Pro H1Ö 1. "10- — 28. Pro min^ 1.

— 29. Post «prQN in8- pöEO "Op^l-

XY: 5. Pro TOOnn rVQ3 L TODn ilITID- - 10Pro Dy ^Qp 1. D^rpD- — 13- Pro iTïyb L iiniyb- —

i6. D. ninriD'et pro ~H *• — 18, D- verba duo ul_

tima. — 19. In initio adde 'pQ'Q- — 30. D. verba quinque ultima. — 32. Pro IJ-pT^ 1. "liT"!^- — 34- Pro MVty *•

inniy- — 38- D- TOK-

XVI: 5. Pro "foyi 1. — 6- Pro D"l&6 01*6- — 9. D. nn^p- — 17- Transpone nTUDDH Post DiT^D'

pro "ïpDn L ipD. et pro iTnnn L T»nnn- — 18- Pro ua itsw !• run- — 19- Post rn^ ins- b'Di-

XVII: 8. D. verba quatuor ultima. — 13. Pro ^ WDJ

i- toi — 27. Pro nn^jn i- Yrfyn. pro I.

-£)V), et pro 1. 2Ü^- — 38- Pro in~lD !• niD-

Sluiten