Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ins. JQ- — 9- Pro niBD 1- nuo- — li- Pro L fcQQ?» et pro rTDSID 1- rD3"lö- — 12- Pro f"Tl L f^l- —

i3. Pro rrrrón i- nnttfan- — 15- Ante n^n p°ne t,

et pro nran na rpEm 1 ~~ 16-

Post Qin^n ins. |epi jra rDran by nyrp iDyD □^n^n et»n nap wy nN irpnm- -

18. Pro posteriore "pnDÏ# L jpïH niDÜV

^Nn*aa> et pro pio^o L rmrm- — 19-Post d">$dt6 ins. rnrr dn- - 31- Pr° bmn i- ^on- — 33. pro inio^i L irno^. et pro n^Di L naa msyyi-

XXIV : 2. D. prius niiT- — 3- Pro ""D ^y L —

6. Post «priaN ins- wy pa iyon oy nap*»r — 13-In

initio adde -pya tm XXY : 1. Pro ^V] 1- p^V ~~ 3- In initio adde üHrQl

iyrnïT — 4. Post norfcon ins- idj> et pro L

•pJ)Y|. — 6. Pro l-Q-p"! 1. 13TV — 7- Pr0 iCDn^ L coni^-

— iü. Post -]^k ins. n^- — 11 ■ Pro ponn L po^n-

— 17. Pro naam ^y L po") hndi naatsn mna- —

19. Pro -©on 1. -1SD- — 24. Pro Vftyö 1. TQyD- -

27. Post rmrr ins. in*«rpv

PARALIPOMEN A.

Liber prior.

i: 6. pro nd"1"! l nam- — 39- pr° ddim i- dovti-

Sluiten