Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uio"! i- iTEnjD nw nmp rpenjD rw Dyjp*1 rm

YII: 1. Pro verbo primo 1. — 6. In initio adde

— ii. Pro rroNn wtrb i- HÜN ierd- —

12. Pro ^2 1- p D£TI- - 14. D. —

15. Verba sex ultima transpone in initium, et pro □"©n^

ros» mna deti DW^n l- innN aan royö netsn rdnan- — 25- p°st rpi°\ins- un- — 27- P™ pj 1. pj-

— 34. Pro 1. "\m- — 35. Pro pi 1- "ODI-

VIII: 4. Pro nifïNl I- i"TÏ"Wl' — 5. In initium transpone verba tria prima versus sequentis, mutato "pn^ in "fl|TQN> et pro |01Dan !■ DSlDïin* ~ 7- D- yerba duo prima. — 8- D- DniN- — 9- Pro a±>Ü 1. Oübü- — 12. Pro töETI L "IDBTI- ~ 14- Pro VITOl 1. — 29. Post

ins. — 30. Ante ins> "1JV ~ 31. In fine adde

n^pm- — 33. Pro Wip 1■ IJDtt- — 37. Pro (-jÖ"l1- iT£T)-

IX: 5. Pro ïjfripn 1- — 6. Pro Q-priN 1-

itinv — 9- d. dwjn- — i7. Pro onw 1 dhtibi-

— 26. Pro "pm ü^S~i nn 1 vil a^Siai - 38. pro

□NQïtf 1- - 41- In fine adde ïflNI' ~~ 42. Pro

msr bis i. rnyirp-

X: 5. Pro ;nnn 1. imi"!- — 10. Pro ^pp L iSp. 11. Ante J2G*i ins.

XI: 3. Ante prius -fl-| ins. "I^on* — H- Pro ~£DD 1.

Sluiten