Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI: 2. Pro Qyn 1- ^TliT — 3- P°st D"üyB ins-

rni*n nban tin Tyi- — 12- Pro noo:L du» Pro

"DU !• -Q~n. et d- 1 ante "J^D- — 20. Versus delendus praeter verba ultima tria. — 21. Pro p")^ 1- pJIT — 24-

Pro rntym i. rb-

XXIIPost ins. Ï?D» et pro IDyi L mosnXXIII: 10. Pro NJif 1. NH vel ilPT-— 13- Pr0

i- vnprb-

XXIV: 20. Post prius ins. "|rPDiTTl- — 21 • D-

verbum primum. — 23. Pro verbis duobus primis 1.

in*1""!*1 |T"DIT — 2®- D. verba tria ultima. — 27. D. 1 ante □Hltf-

XXV : 3. Pro i-)j^ 1. 'HJp'), et post "irPDtSTI ins— 8. Post ins- DHYiN- — 9- Pr0 F|DT6 L rpv

T^y nw vjm ÏTINI Nin ptwon- — n- Pro

1. v-fep. — 14. Pro j-fri-OC^ L - 18. Pro

^nty !• ïwiy- - is- Ex rrarcnis d- b- Item ex n°-

minibus in versibus sequentibus.

XXVI: 1. Pro tribus verbis ultimis 1. rp*QK p- - 7Pro «pp# !• 1YIN1- — 1°- Pr° "1133 L 'DIT ~ U- Pr0

irron L '£n- — 16- D- 1 □'be^- - 17- Pro ö^n 1. □t£i. — 20. Pro ,-prw !• nrvm- — 2L D- p°sterius

1J2 et posterius py^3. — 22. Pro 1. 1TIN- — 29,

Pro irrjjp i- 'JD- — 32- D- nmi mn-

Sluiten