Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI: 6. d. isyydl» et ante pone h- — 18>

Pro wip ïïsriprp L tnpn iKnp">-

XXXII: 5. Pro b? 1- Hl^JD rpty. et pro

posteriore nDinn i- neon- — 22- Pro nbnn L om-

— 28. Pro amyi i. Dmyb rvnm -3L Pro DTÖmü L □Y'p&pn- — 32- Ante ^y p°ne v

xxxiii : 8. Pro D^rraN^ L Drrüfró- — 19- Pro Yin i- cnnnn- — 20- Ante irps ins- pn-

xxxiy : 4. Pro cp-opn L nap- - 6- Pro arrrrDTO

i. Dnininnn?- — 10- Ante wy p°ne b- — 13- Bx ^yi

d. i, et pro ^zb dybudi !• bi byv - 17- pro n^poan

t by i- vjpep- - 22- Po8t "I^NI in8- "ION- - 27- Pro viti !• nn-

xxxv: 5. Ex np^m d- v - 6- D- ïanprirn- — n□td ins- d"in- — is. Pr° nnn i- Yin- — 22- Pro wennn L prnnn-

XXXYI: 3. Ante G^TTD ins- "J^DD- — 10- Pro 1YIN

i. yin- ~~ 23, Pro p°steriore mrp i. yi"1-

e s r a. 1:6. Pro rpD ^DD L r\ÜD3 ^33- —

9. Pro

Sluiten