Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LX : 6. Pro ftjyp 1. — 10- Pro ^ *• 'Öty et Pro

ultimo verbo fortasse legendum — 11. Pro

i. -ijod» et pro vjnj i.

LXI : 3. Pro i. ^n- - s. D. p.

LXII: 3. D. verbum ultimum. — 5. Pro "p£Q 1. QTIDD-

— 9. Pro ny ^ i. rny by

LXIIl: 11. Pro «|mvp 1. cmvp.

LXIV: 9. Pro Ij-frSOT L ÏÖ^ÏCT» et d- lö'fyj-

LXY : 2. Pro j-pöl 1

LXVI: 12. Pro 1 iinpb-

LXYin: 3. Pro rT^n 1- 1ETU1- — 5- Pro lEttf 1 )FiD^-

I ; it •

— 9. d. "oqö nr- — 10- Pro nró>ji l nn*ójv — 15- Pro 1 jinso- — 16- Pro cnjjitf 1. pJDJ "in vel onn- — 18- Pr0 "O^D ÜD L wd JO — 22- Pro L yan- — 23- Pro ïkod ifEDDID- - 24- Pro rnon L rmrv et Pro D'DVINÖ 1-

□"ND- - 27. Pro 1. 1313, et pro -|pDö 1- ^D2-

- t : : IT : i" '

— 28. Pro cm i. nii- — 29. pro -prfrN nja L rria □ir6N- — 3L D> nn> n^v et "in> p«> oanriD L

D"1 DDD' et Pro 'WÜ L "H1Q- — 32- Pro D^üm !• D^DW- — 'ó6- Pr0 TEnpöö 1- IBHpDD-

Sluiten