Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ix: 2. Pro NS i- bun- — 3. Pro HCDD i- nöo- —

6. Pro nmn^ i. n~n- — io. pro i. onna-

— 14. Versus delendus. — 16. Pro !• PiDQ"1, — 1®*

Pro nnyj i- nnsu - is- p™ iynr i- lyn-

x: i. Pro □'oroDi i- anppi — 5- D- DTQ rnn> et pro ncsp L n©ö> nisi legas td «in vel Dia nih-

— io. Pro ï- n^n- — 12. Pro npDN 1. npoi.

— 13. Pro TDND 1- "ID^D' et in fine adde ÜT\Ü2> ~ 15. Pro ^"ID 1- ÏD'HD» et Pro XV ^ L WX- — 25. Pro verbo ultimo 1. QPP ^30' —

26. Pro D^n ^

i. xw nn^y- — 27. Pro verbis quatuor nltimis L bsn:

ij& pQxn nby- — 29. pro i±> 1. qhS — so. pro nyg. 1. vel n^: - 34- Pro tind 1. miND-

XI: 1. Pro rnei l. n~lDv — 3. D. verba tria prima.

— 4. Pro posteriore |*~)K !• pl^- — 5. Pro posteriore

tiïn L -run- - 6- Pro m> N-noi 1 ma nynos- -

7. Post ins- alterum <nn*«- — 8- Pr0 miND L DJlyï2-

— 11. Pro i. rwe?- — is. Pro -n-isi i. -rna- is. Pro nnnm i- mnm-

XII: 1. Pro verbis tribus ultimis 1. \3Dnjni -SN nwt

— 2. Pro nnon L Tnon.et d- niiT-

XIII: 4. Pro niD^ÖD 1- H'Oj'DD- — ?■ In fine 1. verbum primum versus 8, in Snuji correctum. — 8. Pro

Sluiten