Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. ams^- — 9. Post ins. op- - ii. Pro njn

L nnjn- — is. Pro nj^CDin i- n^Enn- — 21. Pro □mnn 1. dyd- - 22. Pro rrrróïa L rnjo"iN3-

XIV : 4. Pro yerbo ultimo 1. rorHÖ- — 6. Pro rp"")ü

L rrm — 17- Pr° THjn 1 rrnyivel — 19. Pro

"1ÜJD 1. — 21. Pro Qi-iy 1. QYiy. - 30. Pro 1703

]. ^55, et pro jnn^ i- nna-

XYI: 4. Pro iq-jj 1. et ante 13 ins. -;y, vel sic 1.

pro 13. — 7. Pro p^n L EDI"!. Pro UHD 1- OT» et d. verba duo ultima. — 8. Post ^3 ins. "|Ü^3J. — 9. Pro ""pil 1. "lil'' — 10. Pro ultimo verbo 1. J"Q5£VT — 12.

t ; T

D- HSÓJ ^3-

XVII: 1. D. — 2. Pro i-)y 1. -jy «qy (-|V-|y.

— 5. Pro -)^p 1. -)^p. — 6. Pro j-p"® iTDJJDD L men — 9. Pro et verbis sequentibus quatuor

i- noNm ^nn raiiyn rTDiry ~py-

XVIII: 2. Pro rbV)T\ 1- — 7- Pro Qy 1. Qyft.

XIX: 7. Pro verbis tribus primis 1. pT"p — 11.

Pro nay i- nmy> pro utrisque p ]- et pro 1.

UÉJ- — 12- Pro 1VT1 L isrnv - 14. Pro rmpa i□mp3- - is. Pro onnn i- pnsn- - 23. pro ^3^

L iw-

XXI: 1. Pro Q1 1. vel QtlDlD- ~ 2■ Pr°

13

Sluiten