Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i"ülEO 1- nHEQ> et in fine adde — 17. D. prius

~m, et post 1DUJ") ins. niHT — i9- Pro DE?. l- DE?"1-

— 25. Transpone D\^>D post |-Q}. — 26. D. nyüE' niND D^DT!- — 3ü- D- 1 ante □-]ƒ. — 31. Pro j-Q"> 1. j-jrp. —

32. Pro rnoiD i- rroD- — 33. pro nnsn i- nnan-

t •; ; T ; T

<•

XXXI: 4. Pro 1. et pro ultimo verbo 1.

iinyDj- — 6. Pro 12^ 1- "QIE^1, — 7. Pro verbis tribus ultimis i. Q-pm-

XXXII: 7. Pro verbis tribus ultimis 1. nD" non^

cdbetco- — ii. Post mum "»• pE>- — 12. Pro D^idd

1. nj~DD- — 13- Transpone 13 ante pp. — 14. D. -JJQ.

— 19. Pro primo verbo 1. HinD-

XXXIII: 1. Pro -jfto 1- "\rtOD- - 2. Pro QJHï 1.

WIT- — 3. Pro ^nöQina i- H^ynD- - 4- Pro nibbw *]DN L D^- ~ 6- Pro Tn^ L nriy. pro nïm

!• mm et ante PN-P scribe V — 7. Pro j-|Sn L HpIHD-

— 11. Pro comn i- ">mi- - 12- P«> onnp i- onnpD

n~EO- — 23. Pro -p^n i. D^an-

XXXIV: 4. Pro DWn NDJi L niyDJ. et pro Jja» ^

1. — 5- Pro nnn L ntDiniD- — 6. d. s ante

mm prius. — 12. Pro verbis quinque primis 1. i-]j~|

DE? pw wnp; rotan- — is- Pro i- min- i5. Pro mm nypai i. nnj- ypai ™i nnnn nypai.

Sluiten