Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII: b. Pro QY-jj; i. Qiiy. — 14. Pro \3vFi

i- jisp vrón- — i6. Pro ^ i. p-j, et d. rnco tn- - 23.

Pro run: i- rmo- - 24. pro i- irrjrp- - 26. Pro pan 1. pN.

XXIII: 2. D. alterum Qipn- — 4- Pro "|~|pQl 1. nnD"1-

— 8. Ante pf et pro Qinmn L DITlfT — !2. D. 3 ante rflp^pblT — l4- Pro ^ 1. 3^. - 17. Pro 131 1- "13*1 — 18. Pro ultimo verbo

i- - 19- Pro ^ïnnD i- ^uno- — 23. pro

primo verbo 1. — 26. Pro 1. liQJV — 31.

Pro DYipSn i. D^non- — 32. Post ins. d^3JT

— 33. Pro XW HO HN 1- nriN- — 36. D. verba octo ultima cum versu 37 et verbis quatuor primis versus 38. — 39. Pro 1JTSW1 1- et d. verba duo ultima.

XXIV : 9. D. HpS

XXV: 9. Pro 1. J-)N1; quod verbum cum quatuor sequentibus transpone post et pro nDT"!^ !• nD~in^-

— io. Pro n^m ^ip i. ")d itt - 15- Pro nDnn i. nonn nann vei -ipnn?). — is. Ante pro n^i-

n^i- - 24. D. ^bf2 bi rm - 26. D. pan-

— 34. Pro 1^33 1. 1"13D- — 38. D. 3 ante "1103, pro 13D 1- 13DD- et pro priore pf! L 3TI-

XXVI: 1. Post HTH ins. iTDT> Ï5N> coll. XXVII: 1. —

2. Pro a\\3n niiiT ny I. rmrr -nv» a\xDn by

15

Sluiten