Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL: 5. D. 31^1 U*iyv — 10. Post ins.

DD^DS

XLI: 1. D. -j^n "Q-1V — 9- Pr0 TQ 1- TDH

ïrnjn- — io. Pro !• DSEnv — i6- Pro 3^n

nnd i. rntfn» et d. norfron t :

XLII: 1. Pro ,-pjpi L m")TyV — 18- Pro jm 1.

— i7. Post ins- D^rn- — i9- Pro "Q"i l pit 13"|- - 20. Pro n^nynn i- DOisnq-

XLI11: 10. Pro inDtSH L Dt^l» et Pro TIJD6D L fÜDCD-

— i2. Pro !• nam- — i3- D- onsD p*a "ipn-

XLIY: 3. D. -QyS, et pro O^TONI DHN L DrCNV

— 4. Pro i. nrtfjN- — 9- Pro DDnyi nw v&yj 1. — 21. Pro □niN !• nniN. fortasse etiam pro -)CDpn legendum nltOpH- ~ 22. Pro nDKfrl L HDD^V

— 25. Pro DrptwiL n^:n-

XLYI: 5. D. flW' — 8> Pro □"'O 1 VQPQ- ~~ 9' D" posterius i^Qn- — 12- pro -p"frp 1. "j^p- — i4- D-

lywni D"HÜDD et oruDnnm- — 15- Pro L

ïjmDN- — IV- Pro verbis duobus primis 1. Q£> Wip» et post ny"lD ins- "DJ- — 20. Pro posteriore ND 1- i~D- —

23. Pro ?irnD i. irn>

XLVII: 5. Pro QpÖJJ 1. D^pJJ?- — ?• pr° ifiDpETl 1-

coppn-

Sluiten