Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in: i4. Pro ^ i- epü$- — 17- Pro rgtni i- rujni- 22. Pro upn 1- IDg- - 36- Pro HN1 !• nsn- — 41-

Pro primo 1. J"|N* — 43. Ins. post P^D- —

rn» i- min- — 59- Pro ncos^ l — 66-

Pro 1.

iv: 3. Pro ra i- rm — ">• Pro osy ion** l- din

□ny. — 14. Pro 1. — 15. D. QJ — 17.

Pro n^my L no iy-

E Z E C H IE L.

1:5. Pro i. nnN- — 7- Pro bty b:n rpD L

et pro 1. — 8- D- niTBJDV — 9-D-

quinque prima verba. — 10. Ins. □n$Q'"lNb DIpD Pos^ DIN» et i. nD'OBb vei noijBö Pro nn^si» <iuod in versu 11 legitur. — 13. Pro niDIl L HD^V Pro ÜHWO L i"iN~lD>

et pro ro^nnp i- n^nnp.deleto NTI- — D- versum 14. — 15. d. nrnn. et pro ^30 njmió L nnsm^- —

16. D. nrpB^OI prius et onN-iov — l8- p™ cmun

i- maai. et pro n^Ti L n")nv — 20. d. nnn rw

rd±>- — 22. Pone 3 ante yip-1, et d. JOU!"!- - 23■Pro

hhw i- mp^D> et d. njr6 dïddd dto pvóv -

24. Transpone post D,-pJB. <*• ^|p TJ^ SpD

Sluiten