Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII: 1. Pro 1. ittfDfD- _ 2- Pr0 Priore SSW L

et pro iijriD n*noö L rjnoD- — 3- D- rupon-

— 5. D. HND3- — Fortasse pro i»plegendum

— 12. Pro vnrD i. mm- - lfi- D- nt^Dm. pr° □rmnnty» L D^innm et d- nüip-

IX: 6. D. CpJpTn- — 7- D- 1NÏTV et Pro Terbo secLuente 1. QH> nisi leSas 1301 N11T- — 8- D- ""INtWUV —

9. Pro niDD 1- HNptp-

X : 1. Pro ^ 1. ~ 7. D. 0^11^ m^OD- —

ii. Pro -p-m min i- tin end- — 12- Pro verbis

sex primis 1. □niDJI' Pro D'fcÓö L ITI&ÓD» et d. QrPJBlN13. Pro Q^Ql^ 1. 'NV — 14- Delendum. — 19. Pro

iD$n !• no^i- — 22- D- nniNi orrwioxi: 3. Pro ^iipn L Diipo- — 6- Pro bbna^nn-

7. Pro !• frO^IN- — ü» *2- Delenda. In textu

hujus glossematis in yersu 11 ante "jipin inserendum

i5. Pro -jn^NJ L info. Pro iprp l- ipq> et d-

— i9. Pro ihn L &nn>et Pro DBTipD L CD~)pn- —

2i. Pro Drpinpttf 2b ^NI L nn^ip^D rfctfi. et Pfo -jSi i- □■oSi- - 24- Pro rrn hnidd l m

xii: 3. d. n^i- - 5- Pro nNïim L n&em- - 7-

D. -p2, et pro ->nNüin !• — 10- Pro L

n&j. et pro njiro L rDiro- — 12> Pro nïpi nco^so

ï. nró$Qi> Pro et ins- n^i p°st

J^j")1 (s^c Pro NIH legendum). — 23. Pro "OU !•

Sluiten