Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII: 2. Pro CPfrQjn L NDJD- - 5- Pr0 mülQD l-

pQ^. — 9. Pro nmm l tpedji- — 1ld- etPro nn L rrm> pro njntfü i- n#i#.et Pro ultimo verbo l

ypan- — 15- Pro L I"IDNV — 18- Pro L T-

— 20. Pro 1. 02, pro QitPBJ DN L CTttfSn jPlN. et d. posterius mma^- — 22- Pro niton L jrD*on-

— 23. Fortasse pro DDD1 legendum UiDpV

XIV: 4. Pro j-Q L "O- — 8- Pro L

XVI: 3. Pro "HOND L "HöN- — 6- Pr0 7*013 h 7010» et d- alterum iifl 70"Q "]^ "IDNV — 7- Pr0

rozn i. nm<*• 7nru> pr° cpiy ^TJQ L D"HX nyp.

et pro 1. — 13- D. duo ultima verba. — 15.

D. ij-p 1^. — 16. D. quatuor ultima verba. — 19. D. ij"pV

— 22. D. n-npj- ~ 27, Portasse HOT delendum. — 29. D.

et pro DDTlt£D L D'TKQ- ~ 30- Pro 1-

■]rva. et pro nrótr L — 3L Pro L

opbb- - 32. Pro hn i- Vind- - 34- Pro n^mjTra i- — 36- Pro nst^n L ^#on, et Pro ^IDI

i- ^o"Di- - 38- Pro non m i- nora- - 43- Pro

i^N"l 1* et pro et verbis tribus sequentibus

i- tiet pn vptyy rov — 45- Pro "jmnx L "prrrriN-

Item in versibus 51 et 52. — 47. D. et f^p. — 57.

pro -jnjn L "pmy» Pro py 1 nny Pr° D"IN l mx, et d. rpro'QD- - 61- Pro innpD L TinpD-

XVII: 5. D. pip. — 6, Pro verbis duobus primis 1.

Sluiten