Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1- ntól> pro ^3*1 1. et Pro "Cto !• *HQ t>Dl-

— 24. D. -jrtoiDD- — 25- Pro ~pn™ L

(TprHt£j ?)> et Post h°c verbum ins. — 27. Pro ^321

1. ^«|. — 32. Pro □n^D !• DÏTJ3» et pro HDID !•

nniD"p- — 34- Pro ny L nny.et pr° "piroL omm-

— 35. Pro Q1JQ 1. nrpjS-

XXVIII: 14. Pro ft# 1. fiN' et d- I1Ï0ÖD- — 16- Pr0 l^D 1* Transpone duo prima verba versus

18 post -]riyr)ï.

XXIX : 3. Pro ï-^i 1. ï")^, et pro vprwy L avm-

— 6. Pro □nvn i- -|nrn- — ?• Pr° HHG l H3'et pro mo^m L m^oni- — 9- Pr° *idn l "HN*1 moN»

et pro irrttfyL DTp^y- — 10-Pro noot? Tin rTonnb

i- nnm ronnS et pro ruip L njip-

XXX: 3. D. □1*1 JppV - 5. Post -J^ ins. 3«fr|, etd.

DiPi' etPro rran pNttd" —6-D- niir idn roet pro n:ip i- njip- — 7- Pro ïdkn l ïwj» pro mjn

1. nnjn. et adde in ^ne nDD&y-"— Pro 1. et d. nCDD- — 12- Pr0 L ü^' ~ 13>

D- ^ra^m d^I^> pro !• D^N. pro N^:I l d\wji> et pro ,-prp i- rrp- — 15- Pro rD L ÏTB Tel

n^p. Item in versu 16. — 16. Pro □£1"* Ppl 1.

irniDin istibji- — 18- Pro hiïdid l mtsD-

Sluiten