Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI: 3. Pro pN "TOM* L THB ~ 4- Pr0

-|Sl 1 H3^in. et d. — 6. D. ^ ante —

10. Pro nnDJ !• rQJ- — n- Pro injriNl L 'N1> et d. verbum ultimum. — 12. Pro 1. "|Tirp< et d. ultimum verbum. — 14. D. □IT^N- — 15- D- T)D3- — 17> Pro

■dep ïjnn !■ ost ynn- — 18- Pro roa i- rm-

XXXII : 1. Pro WD 1- TffiflQ- - 2- Pro "prmiTQ

i- -p-rim - 3- Pro "ptym L "prfrym- — 5- Pr° ~]rïiD"iL-p" — 6- Pro "p"iD L etd- cnnn

1 ante CPpQK et ~pD- — 7- Pro ï]fl13D5 L -

9. Pro ~j~Q£? 1. — 13. Pro verbo ultimo 1. □DS"in- —

i6. Pro mjyipi i. nrujipn- —17-Post ru&rins- |iewd- —

18. Pro } nniN 1- riDN- — 19. Transpone hunc versum

T T -

post versum 21. — 20. D. "£jQ\ et pro HjrÜ

nnw 1- b'D DN IDD^P UIU — 21. D. verba septem ultima. — 22. D. verba quinque ultima. — 25. Pro ^DD1et d. omnia quae sequuntur. — 26. Pro "prniTDD 1- mD*QD> et pro -Q 1. 1^. — 27. Pro D^BJ L CP^BJ

□ ^ïyo. et pro nnjiy i. arm — 28. Pro Dp#rn: -atwi

1. — 29. D. rpD^Q' nx secundum, et ante

tertium. — 31. D. IIJDS Dl Pi "^Tl-— 32. Pro

■>nn: i jra-

XXXIII: 5. Pro -)nU i- "prnn- — 12. D. verba septem ultima. — 13. Pro i"pj"p 1- rpi""!!")- — 1^- — 20.

Pro nmoNi i. ürrm -iejn nn- - 2L Pro tod i-

17

Sluiten