Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Pro ttrb L bbrb'et pro i~iovi l nam- — 8- pro

!• Dio^nv — 9- Lege in initio pb Pro Terbo

ultimo versus praecedentis. — 10. D. — l2-

verba duo ultima. — 19. D. alterum HJlüTin "lüriM

22. D. — 28. Pro verbis tribus primis 1. i"pi"iri frÓ

rtm

XLV: 1. Pro mttfy !■ — 4- Pr0 verbis duobus

ultimis 1. — 5. Pro verbis duobus ultimis 1. QV")JJ

rOt£6- - 8. Pro L biOt^ WW* ~ 8" Pro

ITO!? urn !• rnn — 12■ Pro l- n^an. pro cp-it^n L rnpjn. et Pro nEmi l- □v^Dm- — i4. d. run et non onan prius- — 15pro npt^QD i- rnncttf» d nom — 16-D- p^n- i9. Bis pro nnra 1 rnriïD- — 20- p^° ünro njQEn L tinr6 ~riN2 "»st3eo- — 2L Pro npiND L n^Dnn.

et pro verbis quinque ultimis 1. D1ÜO

XLVI : 10. Pro quatuor verbis ultimis 1. DN1DD

KÏP Dni«ov - 13> 14- Pro nfryn *• ter n^- - 14-

D. verbum ultimum. — 16. Pro L et Pro

verbis tribus ultimis 1. nbllJ HIFIN- — '>r0 HDt^l 1*

mm et pr° inbru rfrn> — 18- D' DmnND- — 19-

t T :

d. n ante rnatsfr - 22- Pro map L m:cop.et d-ver-

bum ultimum.

XLV11: 1. D. nnnft posterius. — 8. Pro ^ 1. et

d. Qtj^nDn- — 9- Pro o^n:L ^>run»et Pro verbis sex

Sluiten