Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ultimis 1. Qij-j iQ. — 10. Pro "pj"p 1. J-prp» et pro 1. — 13. Pro verbis duobus ultimis 1. D^DD rpvö- —

15. D. verbum ultimum, et junge JIDfl in versu 16 cum

w±>- — is. Pro prDTin i. p^y. — w. P™

njisü pDjfi i. pDü biDji- et Pr0 nai i.

n^T- — 18- Pro 1. pro Sy 1. pro

i- mn> et pro pNi i. riNT- - i9- Pro roiD i- rono»

et pro nXl 1- DNT-

XLVIII : 1. Pro Q«ifl QYp PNS £ 1VTI 1- t iTiTI uw hnd ny cnp riNDD- — 9. Pro verbis tribus ultimis i. rfjN cn^y n^on- — u- pro Enpon i.

■oa n^ipon- — is- Pro n^Sm i. n^v et pTO mwy i- nn^y- — is. D. noyb mm enpn nam- — 21. Pro nonn 1. no^p. etpro o^n L n^pbnn inN- — 22. d. ,-pm wwfr -pro- -

30. Transpone sex prima verba versus 31 post Typ). — 32. D. ^ ante QT|y£> et «| ante — 33. D.") ante QV^y^. —

34. Pro D,T>ny» !• onyp-

DANIËL.

D- rrfrN rva-

II: 23. Pro ultimo verbo 1. ljnyTliT

vin: 8. Pro mnnn i- min»- — 14- p™ ^L rbx- —

Sluiten