Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai. u. sive n^Dan slve vyujn- — ,M'J-1U UiJ ruu24. D. iniDD ~ 27- D- 1 TPTU-

IX : 17. Post i"8- -pay- — 22> Pr0 L — 24. Pro 1 pip 1- |1in- - 27. Pro ^Pil *• ^PDl- et pro

Fp3 1- 1»-

x: 9. D. V)QV — 13. Pro ij-nrru i- ^imn- — 16> Pro 1. p-

XI: 1. Pro Vjoy 1. trnov- " 6- Pro L ~~

i7. Pro L rw»et pro nrrn^nb L rrns^nb- — 22. D. ritD^n» vel Pr0 eo vocabu^° !• 1

ante - 38- Pr0 1» L DJ> ~ 39" Pr0 DJ^-DJ?-

XII: 6. Pro L "IJ?#?.1-

HOSE A.

II: 5 (in t. ïïebr. 8). Pro -pil 1- rDTl» et Pro HTÜ

1. nO"Tl- — 15 (in t- ïïebr- 18)- Bis pr0 ^"Ipn L Nlprv

III : 2. Pro □■njfiy "]n^l !• P — 3- Ante ins. frGN *6-

IV : 4. Pro ^IDD 1 "O"1"} *1PV- ~~ 7" Pl'°

Sluiten