Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!• iTPn- - 8- Pr° riN^n i. niNöö- — 10- Pro "uns*1 i- imrp.et d- *ioafr — 12- Pro nynn i- aynn- — 16-

Pro Qy-p 1. Dy-pn- — 17, 18. Pro QfrQD -)□ ^ rUil 1-

□ndd ipb i^mn- — 18- Aute i~utm ins- d^d» d- ïan.

et pro ,-p:jP !• D^NJD' — 19- Pr<> "HU L m"l& Pro

nnw i- arn». et Pro onrao i- aninatpp-

V : 2. Pro □ W HCOn^T 1- DWil nrffiTl. et pro -)D10

i- nt-pp- - 3- Pro rvoTn L rutn- - 5- Pr° ^kd l

tov — 6. Pro |^n i- n^n- — 7. Pro ^nn !■ rrop- -

8. Pro -j«nn« L ïTnnn- — u- p™ piaty et p*n 1.

pgty et pp, et pro ^ 1.

vi: 3. Pro ^p p: -inïSD i- in^pj p iriqi£9> et pro rilV !• nrr- — 5. D. Q in D^njnn. et pro -pBBÏPDl

TIN i- -n*o ^BPPV - ?• Pro cmo L np-ap- -

10. Pro n^DD L D^33- — 11- p°ne «| ante

et tranepone liaec verba ex VII: 1 in hunc

versum.

VII: 1. D. l ante - 3. Pro irW 1- WWW- —

4. Pro crsfcoo i. n^nsjp. et pro -p^p na^p rnjra i- lyap riat^» inöN nn- — 5- Scriba n aute DV. et

transpone in finem 03"lpB» Pr0 IDIp O in vs. 6. — 6.

pr° DnSN 1. QBN- - 14. pro YTTUrP 1- ITnrP- 15. Pro "Q 1TD"1 iu versu 14 1. 13 ITjDV quae verba huc

18

Sluiten