Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Junge verba tria ultima versus 9 cum hoe versu, quem sic

ïegas nnuy^ cnp^ üw. nn^y. IDNNI. diebi

— 11. Pro 313-1» L HD1N- - 12. Pro nyi i. ny" -

13. Pro -pTO 1- "P3"Q- — 14- Pro "pOJQ !• "IDVD- — 15. Pro verbis octo primis 1. i")"Q D3^ i"!Py» HDD

myüo DDnyi UDD-

XI: 2. Pro «|#-)p 1. intDp' et Pro DiTJDÖ L USD- —

3. Pro vnynr onp i- Yiynr ^y onpNï- - 4- Pro

■flTIDS 1-'D"HQ3> Pro ^y !• ^yp, et pro ^31^ 1. ^3NNV

— 5. D. nS et pro 1. — 6. Pro QmniSyDD

i. DmrrnaD- - ?• Pro ^r\2mb i. iraipró- — 9- L-

—j-1—in5< "lynb Pro "HP1N "Ty3; verbum posterius in versu 10 legitur. — 10. Pro Q1J3 1. -|1J3. — 11. Pro QirÜlSflm

by i- ^ dtd#lD-

XII : 1. Pro pNJ 1. — 2. Pro HJH 1 5H» et

pro 1. NltJfl. — 2. Pro 1. 'fc'QT- — 3. D. ante

nn- — 5- Pro uoy "ot dpi i- iDy "qt- dp. quae

verba in versum 6 transponenda sunt, deleta litera "] ante

mm- — l0- Post "pn^N ins- "prfryn- — i2- D- dn» et

pro 1. — 15. Transpone Post □">-©»•

XIII: 1. Pro Kpj nni 1- KPJ ny- — 2' pro DJ1DDD

TT T 1 r~ "

i- nunro vei ruiDTD- - 4- p°ai -prfcNins- -]v6yn- -

5. Pro QpiyiDD in ver8U 6 1- DrpyiD- — 8. Pro ^3J£?

1. i~6"!3P; Pro D^ÖKI !■ et Pro N^D !• CPTD3- —

Sluiten