Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L "ta; pro L et Pro n^nn "n^ö i- monni inn-

t v vi v :

III: 3. Pro "flJfcO !- "INSSO- — 8- £ro mi DN1 m"D- — 10. Pro nJD *• ~ 12, 8cribe D ante Hlttf» et Pr0

niDn i- rm

IV : 7. Pro n*6mm L n^m- — 8' Transpone ,-JNDl post njtswin» et d. fQ^i. —13. Pro ^nD"inmL ^Dinnv

v: i. d. nnS et pro -pya nmcNL Tysn rrm- —

3. Post «QE?Y| ins. ritCCfr. — 4. Pro L UnDliO — 5. Pro nnnos L mn^nöD. et fortasse pro ^jm legendum P08^ ^ns>

8. Pro cnn i- nnn-

VI: 1. Pro Dy 1. bx- - 2. Pro □^nNiTl L WKi"!!- —

8. Pro -JVJ- i. -i^n- — & Pro ipw n^i")L i?x< n^rp- —

10. ü. j~| -fly, ut ex dittographia verbi my in versu 9 ortum,

pro rro wx L rp?#»d- yt£n>et Pro now l D^TN- —

11. Pro n3TNn i- nsj^ri' Pro "^nbnn *• Yi^nn- -

14. Pro -]nt£>V| 1. p^m- - 16. Pro "OW L "löïOTïl. pro rTGt^l 1. TOttf"1!' et Pro "'Dy L ü^y-

VII: 3. Pro Q"03 1. DiTBD» et post EOD^m ins- COÖttf- —

4. Prius J2 verbi HZflDDD Jun8'e cum — 10- Pr0

vn !■ rmet Pro nny 1 ny- — n- Pro duobus uiunus

Sluiten