Geen zoekvraag opgegeven

  • / 36

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

915

; BESCHOUWING-EF

OVER DEN

TEGENWOORDIGEN STAND ÏAN HET IRRIGATIEWEZEN

in Nederlandsch-lndië.

REDE, uitgesproken by de aanvaarding van het tijdelijk ambt van buitengewoon Hoogleeraar in de Waterbouwkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, den 12 April 1'JIO,

DOOK

A. G. LAM M INGA, c. i.

D 18

'S-GRAVENHAGE,

(JrEBRS. J. & H. VAN LANGENHUYSEN. 1910.

Sluiten